Jiang Zhi

Jiang Zhi
Jiang Zhi
General Manager, Europe, Hikvision