Jiaqi Gao

Jiaqi Gao
Jiaqi Gao
Overseas Marketing Director, Dahua Technology Ltd

Jiaqi Gao is the Overseas Marketing Director at Dahua Technology Ltd., a solution provider of video surveillance products and solutions globally.